Tyska soldaters grav i Gamla kyrkoparken

Minnesmärke över de tyska soldater som stupade vid intagningen av Helsingfors. Avtäcktes 1920.