Naisia ja lapsia pyykilllä Leppäsuolla 1907. Koska päivähoitoa ei ollut eikä työläisillä ollut varaa palkata lastenhoitajia, naiset ottivat lapset mukaan töihinsä.