Byktvätterskor

Kvinnor och barn tvättar byk i Alkärr år 1907. Eftersom det inte fanns någon dagvård och arbetare inte hade råd att anställa barnskötare, tog kvinnorna med dig sina barn till arbetet.