Helsingin keskiaikaiset kylät

Nykyisen Helsingin alueella sijainneiden keskiaikaisten kylien kartta. Kylät merkitty keltaisin tähdin, Helsingin pitäjän Pyhän Laurin kirkko nykyisen Vantaan puolella merkitty punaisella ristillä. Paikkatiedot Tapio Salmisen teoksesta Vantaan ja Helsingin pitäjän keskiaika (Vantaan kaupunki, 2013).