Helsinge medeltida byar

Karta över medeltida byar som låg i den nuvarande Helsingforsregionen. Byarna har markerats med gula stjärnor, Sankt Lars kyrka i Helsinge socken, numera Vanda, har markerats med ett rött kors. Platsuppgifterna kommer från Tapio Salminens verk Vantaan ja Helsingin pitäjän keskiaika (Medeltiden i Vanda och Helsinge socken)