Bron till Drumsö 1953

Den första bron till Drumsö, som blivit färdig år 1935. Bilden tagen år 1953.