Områden

Södra

Södra stordistriktet omfattar i praktiken hela centrum på Helsingfors udde samt dessutom en mängd öar (bl.a. Drumsö, Sveaborgs öar). I norr slutar Södra stordistriktet med Bortre Tölö. Sett till stadsdelarna inkluderar Södra stordistriktet många av de gamla stadsdelarna i den så kallade stadskärnan. Med stadskärnan avses historiskt det område som hörde till staden före den stora inkorporeringen 1946, då fyra små kranskommuner (Hoplax, Haga, Åggelby, Brändö) och en betydande del av den tidigare Helsinge landskommun (numera Vanda) slogs samman med Helsingfors. Gamla stadsdelar som hör till Södra stordistriktet är till exempel Kronohagen, Gloet, Gardesstaden, Kampen, Rödbergen, Eira, Ulrikasborg, Skatudden, Brunnsparken och Främre och Bortre Tölö, som är kända under siffrorna 1–9. En del av de gamla stadsdelarna i stadskärnan hör dock till andra stordistrikt. Berghäll hör till exempel till Mellersta stordistriktet. Till Södra stordistriktet hör i stället även lite nyare stadsdelar, såsom Drumsö, Västra hamnen, Sveaborg och delvis även Utöarna.