Helheter

Handel i staden

Man har alltid anlänt till städer för att köpa, sälja och byta varor och tjänster. Helsingfors grundades för att utmana hansestaden Tallinns ekonomiska ställning vid Finska viken, och det moderna Helsingfors är en metropol som en del av internationell handel. I dessa artiklar bekantar vi oss med historian och rollen av handel och affärsverksamhet i Helsingfors utveckling.