Helheter

Maktbruk och förvaltning

Helsingfors är Finlands centrum för makt och förvaltning: riksdagen, statsrådet, ministerier, statens centralbyråer och flera domstolar är belägna i huvudstaden. Helsingfors stad brukar också offentlig makt såsom alla städer och kommuner. Emellanåt har stadens beslut fattats och verkställts i gott samförstånd med såväl statens centralförvaltning som stadsbor. Emellanåt har det förekommit rentav hetsiga maktkamper. Frågan om vem staden tillhör och vem som bestämmer om dess ärenden är alltid aktuell.

Läs mera om besluttsfattande i kommunen på Kommunförbundets webbsida: Beslutsfattande i kommunen(Länk leder till extern tjänst)