Helheter

Knutpunkt för trafiken

I Helsingfors har även trafiken sina särpräglade drag och historia: här trafikerade såväl Finlands första järnväg som ända tunnelbana. Genom tiderna har Helsingfors visat sig vara en utmanande omgivning för anordnande av trafiken: Gammelstadsviken är synnerligen grund för fartyg och Helsingfors näs trångt för bilar. Artiklarna i detta avsnitt handlar om stadstrafikens utveckling och svårigheter.