Områden

Mellersta

Mellersta storkretsen är liten till storleken men stor till sin historiska betydelse. Den börjar vid Långa bron och omfattar flera traditionella arbetarstadsdelar såsom Berghäll, Alphyddan, Vallgård och Hermans. Den omfattar också stadens tidigare utkanter Böle, Gumtäkt, Kottby och Majstad, vars Gumtäkts äng var stället för Vårt Lands första offentliga sjungande, På Mellersta storkretsens område finns även Gammelstaden, där Helsingfors som stad ursprungligen grundades år 1550.