Helheter

Stadsmiljö i förändring

Där människan en gång vandrat har hon också bearbetat sin omgivning. Helsingfors naturliga och byggda landskap har förändrats på många sätt under århundradens lopp, precis som uppfattningarna om naturens betydelse. Den byggda miljön – bostadsområden, gator och hus – är kännetecknande för stadsbilden.  Dessa artiklar behandlar stadsbornas omgivning, både naturen och den byggda miljön.