Helheter

Till sjöss och ut i världen

Helsingforsborna har alltid bott i omedelbar närhet till havet. Dåvarande Helsinge socken (dit både dagens Vanda och Helsingfors hörde) hade redan på medeltiden kontakter över havet till Europa, i synnerhet Tallinn. Helsingfors stad grundades just för att konkurrera om denna värdefulla sjöhandel. I det här avsnittet får du ge dig ut på äventyr på den maritima historiens vågor. Avsnittet har utarbetats av docent Mikko Huhtamies med välvilligt stöd av Finska kulturfonden.