Helheter

Ideologier och åskådningar

Vad är rätt eller fel, hur borde saker ordnas? Ideologier, övertygelser och åskådningar har genom tiderna hjälp människor att svara på dessa frågor. I Helsingfors har dessa både förenat och bildat skiljelinjer, vare sig det gäller stadsfullmäktigesalar eller idrottsföreningar. I hamnstaden har också möten mellan kulturer och religioner en lång historia.