Metrokommittén sammanträder

Metrokommittén sammanträder i Ämbetshuset i Berghäll på 1970-talet.