Förslag från år 1971 för ett basnät av spårvägar

Till Hoplax med metron i stället för spåra? Metrokommitténs förslag från år 1971 för ett basnät av spårvägar i Helsingfors. Enligt förslaget skulle metron också ha trafikerat från centrum till både Hoplax och Åggelby. Detta mera omfattande metroprojekt stupade dock på de alltför höga kostnaderna.

Photographer

Period

Förvaringsplats