Fiskehamnen under byggnad 2016

Längs metron byggs det fortfarande kompletterande bebyggelse och helt nya bostadsområden. Flygbilden visar köpcentret Redi och det nya bostadsområdet Fiskehamnen under byggnad på utfyllnadsmark invid metrobanan år 2016.