Hoppa till huvudinnehåll

Gammelstadsvikens naturskyddsområde och fornminnen

Skärmdumpning från Helsingfors stads karttjänst. På kartan markerat med grönt Gammelstadsvikens naturskyddsområde som tillhör Natura-nätverket och med rött byggd kulturmiljö.
Grönmarkerat är det skyddade område vid Gammelstadsviken som ingår i nätverket Natura 2000. Rödmarkerade är olika historiska ställen, såsom betydelsefull byggd miljö, utgrävningar eller andra fornminnen.

Användarrättigheter

Förvaringsplats