Gammelstadsvikens naturskyddsområde och fornminnen

Grönmarkerat är det skyddade område vid Gammelstadsviken som ingår i nätverket Natura 2000. Rödmarkerade är olika historiska ställen, såsom betydelsefull byggd miljö, utgrävningar eller andra fornminnen.

Användarrättigheter

Förvaringsplats