Kaj anläggs i Kajsaniemi

Kaj anläggs på stranden i Kajsaniemi år 1930. I bakgrunden kan man skymta fabriksbyggnader i Tölö.