Banvall vid Tölöviken

Över Tölöviken byggdes en banvall, och i klippan vid Fågelsången sprängdes en passage för järnvägen. Målning av Magnus von Wright anno 1862. Målningen blev tydligen aldrig fullbordad, för rälsen var redan lagd och banan invigd (17.3.1862) när målningen målades sommaren 1862.