Topografikarta 1763

Helsingfors på en karta från år 1763. Man ser tydligt hur klippigt det är i Kronohagen. Västra stranden av Gloet är ännu odlingsmark. I kartans övre kant, på mitten, Långa bron.
Originalet är ritat av L. Fonséen. Kartan på bilden är en kopia gjord för magistraten år 1910.

Materialtyp

Författare

Förvaringsplats