Jämförelsekarta över Helsingfors näs

Den första detaljplanen för huvudstaden i Storfurstendömet Finland anno 1820, samt flygfoto från år 2019. Bilderna visar klart hur Helsingfors yttre konturer omformats av utfylld mark. Förutom Gloet har också den lilla sjön Tölö träsk fyllts ut.

Detaljplanskartan har ritats av J. A. Ehrenström. Kartan och luftbilden kan bläddras i jämnbredd i Helsingfors karttjänst https://kartta.hel.fi.