Dammen i Brunnsparken

Brunnsparken har inte alltid varit bara gräsmatta och träd. Berndt Lindholms målning från år 1872 visar en damm i parkens nordvästra del.