Detaljplan 1820

J.A. Ehrenströms första detaljplan för den nya huvudstaden anno 1820. I planen är till exempel en kanal mellan Gloet och Salutorget inritad.

Materialtyp

Författare

Användarrättigheter

Förvaringsplats