Tölö sockerbruk

Tölö sockerbruk på 1890-talet. Sockerbruket inledde sin verksamhet i det som numera är Kiseleffska huset vid Senatstorget. På grund av brandsäkerheten och luktolägenheterna flyttades fabriken 1823 till stranden av Tölöviken utanför staden. Tölö sockerbruk verkade vid Tölöviken fram till 1965, då produktionen flyttades till Kyrkslätt. Senare restes operahuset på den plats där fabriken hade stått.