Sasekas fabriker

Flygbild i sned vinkel som tagits från ett litet flygplan mot Oy Saseka Ab:s industribyggnader vid stranden i Lilla Kallvik. Runt omkring syns sandgropar och sandhögar. Den ljusa byggnaden med fönsterrader som syns i det övre vänstra hörnet av bilden är den enda kvarvarande byggnaden: Klubbhuset SaSeKa.