Botbyviken 1970

Flygbild i sned vinkel som 1970 tagits från ett litet flygplan på den södra sidan av Nordsjövägen, från Havs-Rastbölehållet åt nordost. Till vänster syns Botbyviken och Nordsjöbron. I mitten syns Rastböle. I bakgrunden finns Mellersta Nordsjö, till höger terrasshusen på Fjärdholmsvägen, punkthusen på Rödstensvägen och Nordsjövägen 10.