Korsningen mellan Kallviksvägen och Nordsjövägen

Korsningen mellan Kallviksvägen och Nordsjövägen 1974. Framför den ligger köpcentret Rake, som nu har rivits. Till höger ett terrasshus som planerats av Touko Neronen.