Gårdsplan byggs i Olympiabyn

Arbetare lägger sista hand på en gårdsplan i Olympiabyn i Kottby. Olympiabyn byggdes för att i början tjäna som inkvartering för utländska tävlingsdeltagare, och blev färdigt samma dag som spelen öppnades. Nästan 5 000 idrottare bodde det där under sommar-OS i Helsingfors 1952.