Jubileumsflaggning på Alexandersgatan och Stockmann

OS syntes på många håll i gatubilden. Varuhuset Stockmann prydde sin paradingång med deltagarländernas flaggor.