Avtal mellan Ville Vallgren och Helsingfors stad om Havis Amanda, sida 1

Första sidan av avtalet mellan Ville Vallgren och Helsingfors drätselkontor. Avtalet handlar om villkoren för leveransen av den monumentala fontänen.

Photographer