Elantos diversehandel nr 94, butiken vid Hertonäs kolonilotter

Elanto vid koloniträdgården. I bakgrunden syns stugor som nyss har färdigställts. Fotografi från ca 1935.