Elantos diversehandel nr 94, butiken vid Hertonäs kolonilotter

Samma Elantobutik på insidan.