Flygfotografi ur en sned vinkel, taget från ett litet flygplan i den västra änden av Tammelund mot nordväst och Hertonäs industriområde

Flygfotografi ur en sned vinkel, taget från ett litet flygplan i den västra änden av Tammelund mot nordväst och Hertonäs industriområde. I förgrunden höghus och småhus på Tammelundsvägen, Kummelvägen och Gammelleden, till vänster Ledsundet. På den vänstra sidan av Johan Sederholms väg syns Hertonäs gård. Till höger finns Poroviken, och vid stranden av den ligger Hertonäs avloppsreningsverk. Längre bak finns Abraham Wetters väg samt Sågaregatan, Svarvaregatan, Timmermansgatan och Snickaregatan. I det övre hörnet syns Hertonäs hamnbana. Försäljningen av tomter i Hertonäs industriområde inleddes i mer omfattande skala först på 1940-talet.