Förslag till stadsplan på Sörnäs

Förslag till detaljplan för ett nytt Helsingfors på Sörnäs, anno 1639. Man hade redan hunnit märka ut byggnadernas lägen i terrängen, då beslut fattades om att överge planerna och hitta en ny placering.

Photographer

Period

Materialtyp

Författare

Användarrättigheter

Förvaringsplats