Fruntimmersskolans elevbild

I Helsingfors verkade flera fruntimmersskolor på 1800-talet. Eftersom de emellanåt bytte adress eller namn, är det inte alltid lätt att identifiera dem.