Gammelstaden, 1930

Gammelstaden år 1930. I mitten Vanda å och Gammelstadsforsen, i förgrunden till höger Kungsgårdsholmen.