Hertonäs folkskola

Hertonäs gårds gamla huvudbyggnad, som byggdes på 1700-talet, låg på udden mittemot Degerö. På den plats där byggnaden stod finns numera en träbyggnad som planerades av arkitekt Theodor Deverk och som inrymde den första folkskolan i Hertonäs.