Hertonäs gård

Den ursprungliga herrgårdsbyggnaden hade ingen balkong, utan den lades till under den senare hälften av 1800-talet. I förgrunden finns en del av trädgården i fransk stil från Cronstedts tid. Till vänster finns gårdens ekonomibyggnader.