Lärarna vid Suomalainen Yhteiskoulu år 1891

Suomalainen Yhteiskoulus lärare år 1891
Stående från vänster:
1. Maikki Vehanen, 2. Ivar Vilskman, 3. Emma Hirn, 4. Fanny Pajula, 5. Kaarlo Kerppola, 6. Ester Elfving (Anna Boxströmin nimi vedetty yli), 7. K. Seija Ahonius, 8. Don Arthur Wikström, 9. Mikael Johnsson, 10. Johannes Vasenius, 11. Anni Jahnsson

Sittande från vänster:
12. Fanny Tavaststjerna, 13. Alexander Auvinen, 14. Lucina Hagman, 15. Vera Hjelt, 16. Martti Cantell, 17. Fanny L. Niloni, 18. Ellen Råberg, 19. Alli Nissinen, 20. pöydällä Hilda Käkikoski