Mantas distansvalborg

Vy från Norra Esplanaden i riktning mot Södra Esplanaden och Salutorget, där skulpturen Havis Amanda har inhägnats under valborg på grund av de undantagsförhållanden som coronapandemin gav upphov till. Inhägnaden är försedd med följande text: Havis Amanda firar också #vappenhemma! Vi träffas alltså inte här. Helsingfors program för #vappenhemma finns dukad [sic] på nätet. Se Havis Amandas digimösspåläggning, JVG:s gig och allt det andra som erbjuds på helsinkikanava.fi.