Minnesmedalj 1906

J. V. Snellmans minnesmedalj eller jetong. Stansarna har graverats av August Asplund. Jetongerna präglades på privat initiativ för att säljas på Snellmansdagen år 1906, då det förflutit hundra år sedan Snellmans födelse.