Oljebrygga i Hertonäs hamn

Helsingfors stadsstyrelse lade i januari 1935 för fullmäktige fram ett förslag till byggnadsordning för oljehamnsområdet i Hertonäs. Detaljplaneringen kunde ännu inte utsträckas till resten av Hertonäs, eftersom det fortfarande hörde till Helsinge landskommun. På bilden syns oljekajen i Hertonäs oljehamn. Kajspetsen har bevarats som utsiktsplats i Hertonäs strand.