Promenad i Brunnsparken

På promenad i Brunnsparken en vårdag 1905.