Radaranläggning på Drumsö

Att radaranläggningar skaffats från Tyskland år 1943 var av avgörande betydelse för försvaret av Helsingfors. Nu kunde fiendeplanen upptäckas på tiotals kilometers håll. På bilden en eldledningsradar placerad på Drumsö.