Ringdans runt Havis Amanda

Tretton kända Helsingforsbor bildar en ring runt skulpturen Havis Amanda. Deltar gör enligt påskriften bland annat Lucina Hagman, Resvoj, Rafael Lindqvist, Julius Hirn, Danielson-Kalmari och professor Sundvik. Skämtteckning av Alexander Thiodolf Federley från 1909.