Ryska militärfartyg i Norra hamnen

Ryska militärfartyg i Norra hamnen under matrosupproret år 1917. I bakgrunden syns Kronohagens strand.