Salutorget 1940

Under vinterkriget hade ett splitterskydd av brädor byggts runt Havis Amanda. År 2023 konserveras Manta, eftersom skulpturen har farit illa i havsstadens klimat och otaliga folkfester. Det har också dryftats om Manta borde ersättas med en kopia, eftersom originalet kan gå sönder av att människor klättrar på den.