Skolbarn med pappersinsamlingstravar på Jägartorget i Hertonäs vintern 1957

Skolbarn med pappersinsamlingstravar på Jägartorget i Hertonäs vintern 1957.