Skulptör Ville Vallgren och miniatyrskulpturer

Skulptören Ville Vallgren i sin ateljé år 1930. Till höger syns en version av Havis Amanda.